Naturvårdsverket godkänner !


En jägare sökte licens på en Benelli MR1 Argo Comfortech för jakt. Det är ett halvautomatiskt kulgevär och numera har man ju stora svårigheter att få licens på sådana eftersom de flesta polismyndigheter vill göra gällande att vapnet ifråga har ett militärt förflutet och således inte längre får beviljas för jakt.

Men polismyndigheten i Stockholm tog initiativ till att kontakta Naturvårdsverket som är den instans som har att avgöra vilka vapen som får användas för jakt i Sverige.

Från Naturvårdsverket kom ett svar daterat 2012-04-23 med referens NV-03171-12 och det är så klarläggande att vi tar in det här i sin helhet:

Yttrande angående förfrågan om Benelli MR1 Argo Comfortech är lämpligt för jakt.

Polismyndigheten i Stockholms län har inkommit med en förfrågan om det halvautomatiska kulgeväret Benelli MR1 Argo Comfortech är lämpligt för jakt.

Vapnet ifråga (se bilaga) är lämpligt då det är försett med monte carlo-kolv och avsett att efterlikna konventionella, manuellt omladdade kulgevär.

En förutsättning är dock att vapnet förses med magasin som INTE har större kapacitet än fem skott enligt bestämmelserna i 11 § tredje stycket i Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt (NFS 2010:9).

- - - - - - - - - - - - -

Detta är ett alldeles utmärkt exempel på ett klarläggande. Man skulle önska att Naturvårdsverket följde Svenska Jägareförbundets idéer om att skapa en lista över godkända halvautomatiska kulgevär. Det skulle underlätta mycket både för jägare och för polismyndigheternas handläggare.

Andra Benelli-modeller har som alternativ en vikbar kolv men som jägare är det ju inte det man söker på utan en variant med vanlig kolv och då ska det inte bli något onödigt tjafs om att vapnet KAN ha en vikbar kolv.