Utbyte av delar ...


En vapenägare frågade hur det egentligen förhöll sig med Vapenlagen 4 kap 2 § om vad som krävs för att byta en licenspliktig del på ett vapen. Texten är onekligen inte glasklar ...

"2 § Vid reparation av ett skjutvapen får utan särskilt tillstånd en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas ut mot en ny likadan.

Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor eller trummor eller armborststommar med avfyrningsanordningar får utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den utbytta delen lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till polismyndigheten. Lag (2006:386)"

Det man direkt lägger märke till är att första stycket inte nämner att vapendelen ifråga ska vara licensbelagd. Det kan således vara vilken annan icke licensbelagd vapendel som helst och den får självfallet bytas utan tillstånd. Man behöver inte heller lämna in den utbytta delen till polismyndigheten.

Men är det en licenspliktig vapendel, t.ex. någon av de uppräknade som jämställs med vapen enligt Vapenlagen 1 kap 3 §, så ska delen efter utbytet lämnas till polismyndigheten för skrotning och man ska anmäla bytet.

Vi tar ett exempel: En målskytt har ett vapen som han använder flitigt. Pipan slits, men eftersom han har varit förutseende har han redan innan skaffat en reservpipa som han har fått en särskild licens på.

Nu blir det dags att byta ut pipan. Killen är händig och klarar själv den saken.

Men han får lämna in den utbytta pipan till polisen och samtidigt anmäla att reservpipan med sin särskilda licens har använts. Då kan polismyndigheten avföra denna särskilda licens och vid behov komplettera själva vapnets licens med ett nytt nummer för pipan.

Om pipan inte har något nummer (men däremot har fått ett SE-nummer som identifikation) kan man ju låta stansa in vapnets serienummer på pipan också, så behöver vapnets egen licens inte kompletteras.

Men ofta gör det ingenting om pipan har ett annat nummer och det noteras inte på vapnets licens. Det är inte alla vapen som är nummerriktiga rakt igenom ....